Regulamin pobytu

Przeczytaj zanim zarezerwujesz pobyt

1.Doba w obiekcie LENIÓWKA rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16:00, a w dniu wyjazdu kończy o godzinie 11:00. Przedłużenie okresu pobytu jest możliwe jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem tego z właścicielem obiektu „Leniówka”. Samowolne przedłużenie pobytu skutkować może natychmiastowym wykwaterowaniem oraz naliczeniem opłaty specjalnej w wysokości 150% opłaty za rozpoczętą dobę wg. cennika umieszczonego na stronie.

2.Rozliczenie następuje w dniu przyjazdu gotówką (najlepiej wyliczona kwota) lub przedpłatą na konto w przypadku rezerwacji przez strony pośredniczące rezerwacji.

3.Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego chyba, że strony ustaliły inaczej. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.

4.Obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie obiektu. Palenie dozwolone jedynie w specjalnie wyznaczonym miejscu. Złamanie zakazu palenia podlega karze grzywny w wysokości 200zł, którą należy uiścić na miejscu w dniu wykwaterowania, gotówką.

5.Obowiązuje zakaz używania w domku otwartego ognia (m.in. świeczek , lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych)

6.Korzystając z Grilla znajdującego się na terenie domku, prosimy o szczególną ostrożność, ze względu na bliskość lasu! Grill powinien być pod nadzorem osoby dorosłej przez cały czas jego użytkowania, aż do momentu całkowitego wypalenia się lub zalania go wodą. Ze względu na ogólne przepisy obowiązujące w naszym kraju, wprowadza się zakaz palenia ognisk na całym terenie obiektu LENIÓWKA, ponieważ obiekt w całości usytuowany jest w odległości mniejszej niż 100m od lasu, co stanowi zagrożenie pożarem!

7.Ze względu na utrzymanie czystości, prosimy o chodzenie w zmiennym obuwiu.

8.Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Gościom pościel, ręczniki. Jeżeli ręczniki oraz pościel będą używane przez gości do wycierania obuwia, podłogi itp. W dniu wyjazdu będą musieli ponieść koszty na zakup nowych.

9.Śmieci i inne odpady należy składować w szarym pojemniku stanowiącym 200l. beczkę znajdującą się na zewnątrz budynku.

10.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 06:00.

11.W razie ustalenia podczas wykwaterowania, iż w okresie pobytu Gości w domku powstały jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia lub szkody, wynajmujący oraz Gość sporządza na tą okoliczność protokół. W razie odmowy podpisania protokołu przez Gościa, przyjmuje się, iż protokół podpisany przez Wynajmującego ma moc protokołu podpisanego przez Wynajmującego i Gościa.

12.Goście ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód i zniszczeń przedmiotów wyposażenia,urządzeń technicznych, również za szkody powstałe z winy nieumyślnej. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco SMS-em lub telefonicznie na numer podany w zakładce kontakt.

Zagubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty w wysokości 100,00 zł.

13.Za wszystkie osobiste rzeczy znajdujące się w domkach odpowiada wynajmujący Gość.

14.W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu Leniówka.

15.Goście przebywający na terenie obiektu„Leniówka” zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

16.Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 11:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą „Leniówka” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku.

17. Rezygnacja klienta z pobytu po odebraniu kluczy od domku nie wiąże się z koniecznością zwrotu dokonanej wpłaty.

18.Z uwagi na poszanowanie odpoczynku okolicznych mieszkańców zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.

19.Korzystanie przez dzieci z trampoliny możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych. Z trampoliny może jednocześnie korzystać jedna osoba dziecko lub osoba dorosła do wagi nie przekraczającej 100kg. Obowiązuje zakaz korzystania z trampoliny w obuwiu oraz pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Z uwagi na bezpieczeństwo obowiązuje całkowity zakaz poruszania się bez obuwia po grodzie i trawniku.

20. Dzieci przebywające na terenie obiektu Leniówka winny być pod stałym nadzorem osoby dorosłej przez cały czas trwania pobytu. Zabezpieczenie w szczególności schodów i drzwi na piętrze leży po stronie rodziców lub opiekunów.

21.Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00.

22.Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika. Niezgłoszone osoby będą zmuszone uiścić podwojoną cenę dostawki.

Uzupełnieniem dla niniejszego regulaminu są cennik usług określający opłaty za zakwaterowanie oraz zasady dokonywania i anulowania rezerwacji.

 

Do pobrania:

Regulamin pobytu [pdf]